enfi
Varför PI?
Desto bättre en persons drivkrafter passar för huvuduppgifterna i en viss tjänst, ju mindre energi används för att anpassa sig - vilket resulterar i att man trivs bättre i jobbet och presterar bättre.
Vad är PI?
PI® systemet består av två verktyg: jobbanalysverktyget PRO™ som låter två eller flera personer skapa en gemensam jobbprofil för en viss tjänst; och profilanalysverktyget PI® som hjälper oss förstå en människas drivkrafter. Med PRO™ och PI® förutsäger man alltså hur väl en kandidat passar eller vilka utvecklings-/coachingområden en medarbetare har för en given tjänst.
Varför CATIL?
Att ställa rätt frågor och hålla sig objektiv är bland det svåraste som finns under en intervju - för såväl meriterade rekryterare som nytillträdda chefer. Om man dessutom ställer olika frågor till olika kandidater minskar förutsägbarheten avsevärt.
Vad är CATIL?
CATIL® är ett webbaserat verktyg som snabbt och enkelt skapar scenariobaserade intervjufrågor från ett funktionsbibliotek, eller genom att automatiskt analysera skillnaderna mellan den personlighet man letar efter (beteendekravprofilen PRO™) och kandidaters personlighet (drivkrafterna i PI®).
Varför PLI?
Många års forskning visar att kognitiv förmåga är den enskilt bästa förutsägaren av framtida arbetsprestation. Desto högre kognitiv förmåga, ju snabbare inlärningsförmåga och beslutshastighet har personen - vilket är relevant för alla tjänster.
Vad är PLI?
PLI® är ett webbaserad test på fler än 60 språk, som mäter verbal, numerisk och abstrakt intelligens och indikerar en persons generella kognitiva förmåga. PLI® är vetenskapligt validerat, kulturneutralt och tar bara 12 minuter att fylla i. Testet är mycket svårt att manipulera eftersom en person aldrig får exakt samma frågor.

 • Nadim Penser, Vice President HR - Atlas Copco Rock Drills  Predictive Index används mer och mer omfattande i Atlas Copco internationellt eftersom vi med erfarenhet har sett hur PI stärker vår förmåga at öka företagets resultat - genom en förbättrad förståelse för människors underliggande motivationsfaktorer.
 • Kickan Söderberg, HR Partner - SVT  SVT arbetar sedan drygt tio år med Predictive Index vid i stort sätt alla chefsrekryteringar. Det har blivit ett naturligt och vedertaget komplement till intervjuerna, för oss inom HR. Dessutom använder jag det ofta i team/grupputveckling. Gruppen får en tydligare bild av deltagarnas drivkrafter, styrkor och utvecklingsområden. SVT har ca tio PI-analytiker idag och de är alla väldigt efterfrågade. Det känns både roligt och stimulerande att verktyget har fått en sådan stor genomslagskraft.
 • Fredrik Krüeger, Head of HR - IKANO Finance  PI är ett givet verktyg som stöd i vår rekryteringsprocess. På senare år har vi dessutom börjat använda PI som ett stöd vid sammansättning av projektgrupper, vid teambuildingövningar och utvecklingssamtal.
 • Fia Göransson, Vice President HR - PMC Group  PI är rätt instrument för oss i samband med rekrytering och teamutveckling. Inom PMC Group använder vi PI som ett komplement och diskussionsunderlag i alla rekryteringar. Fördelen är att det är snabbt, ger det extra som vi behöver för att bekräfta både vad kandidaten säger och vår uppfattning om kandidaten från intervjun. Dessutom kan man som van användare ge feedback med en gång, samt att det är lätt att förstå och delge både kandidater och rekryterande chef. Vi använder också PI i samband med teamutveckling, då vi dels kan se gruppens gemensamma PI – var har gruppen sina styrkor/svagheter. Dels se om de enskilda individernas PI-kurvor kan orsaka konflikter eller rätt nyttjade använda varandras styrkor för att få en bättre effekt av gruppens arbete.
 • Janet Larsson, HR Center - Bring Norden AB  I Brings rekryteringsprocess är PI ett givet verktyg och som efter många års användning är en självklarhet för HR och många av våra chefer. Nu kompletterar vi PI (& PRO) med intervjuverktyget CATIL för att lyfta vårt HR-center och våra rekryterande chefer till nästa nivå.